Подготовка на металографски шлифове за изследване


Методи за изследване на микростуктурата на металите подготовка за изследване на металографски шлифове...
 

Ножици и гилотини


Дипломната работа е предназначена за студенти от машиностроителни специалности, дадена е изчислителна част за конструиране на гилотина...
 

Струговане


Технологични операции изпълнявани чрез металоотнемане...
 

Проектиране на модулна ротационна маса за обслужване на реконфигурираща се металорежеща машина


Идентификация – на този под етап се определя броят на елементите, които участват в изображението. В резултат на този етап се оформя масив от данни с координатите на изображението (x,y,z). в autocad тези идентификатори се наричат манипулатори...
 

Основи на програмирането на машини с цифрово-програмно управление


Управляващи програми за стругов и фрезови център HAAS с език за програмиране Fanuc и Конфигуриране на програма на MAZATROL...
 

Проект по металорежещи машини - струг универсален


Данни за машината: Най-голям диаметър на заготовката над тялото Дmax=500 мм. Мощност на едноскоростен ел. двигател P=5,5 kW. Брой на оборотните степени Z = 2.3 (in +1+2)...
 

Степени на свобода при механизмите


локални (местни) излишни връзки в кинематичната връзка.ограничениятатрябва да се изпълняват при всякакви сили, действащи на механизмите.конструкцията на елементите на кинематическите връзки е много разнообразна. контактуващи...
 

Електрообзавеждане на струг


Общи сведения, класификация и изисквания към електрообзавеждането на металорежещи машини (ММ)...
 

Настройване на двувретенен стругов център


Методиика за настройване и програмиране на двувретенен стругов център с цифрово програмно управление Fanuc...